Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Portálja Választások

Lőfegyveres vadászat

2021. június 9. és 15. között este 19 órától 24 óráig, a Csácsi hegyben, táblákkal megjelölt, Zalaegerszeg 20666, 20665/1, 2, 20293/2, 20294 hrsz-ú ingatlanok területén a „Zalavölgye” Vadásztársaság, rendőrhatósági engedéllyel, kárt okozó vadfajok elejtésére irányuló lőfegyveres vadászatot folytat!

Az érintett területekre a megjelölt időszakban belépni életveszélyes és tilos!

Kérjük fentiek szíves tudomásul vételét.

2021.06.07. 12:30

Útlezárás autóbuszöböl-építés miatt

 "A Modern Városok Program keretében zajló Városi Uszodafejlesztési beruházás autóbuszöböl építési munkái 2021.06.07-én kezdődnek meg. A kivitelezéssel összefüggésben a Göcseji út uszoda felé eső sávja, az érintett szakaszon lezárásra kerül. 
 
Az autóbuszöböl építése várhatóan 2021. július végén fejeződik be.
 
Az Önkormányzat a munkavégzés okozta kellemetlenségekért a lakosság türelmét és megértését kéri."

2021.06.03. 17:09

Kiváló a vízminőség

A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről szóló 78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet 11.§ (4) bekezdése értelmében tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Zalaegerszeg közigazgatási területén kijelölt természetes fürdőhely a Gébárti tófürdő.
A víz minősége az idei szezon vízvizsgálata alapján: kiváló
A fürdési idény: 2021. június 01. napjától 2021. augusztus 31. napjáig tart.

2021.06.01. 15:56

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY

A veszélyes ipari balesetek megelőzésével kapcsolatos felkészülésre, és az előírt külső védelmi gyakorlatok végrehajtására

2021.05.31. 16:56

Lezárják a Göcseji úti Köztemető főbejáratát

A Göcseji úti Köztemető főbejárata a gyalogos- és gépjármű forgalom elől 2021.06.01-től lezárásra kerül, várhatóan 3 hét időtartamra. 
 
Ezen időszak alatt a Köztemető megközelítése az alábbi három bejáraton lehetséges:
 
  • Göcseji úti gyalogos temetőkapu (az északi oldalon),
  • Átalszegett u. 11. melletti hátsó kapu (a délkeleti oldalon),
  • Átalszegett utcai gyalogos temetőkapu (a délnyugati oldalon).
 
A temető nyitvatartási rendje nem változik.

2021.05.28. 16:22

Hirdetmény

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának közterület-felügyelete 2021. május 20-án közterületről az alábbi üzemképtelen gépjárművet szállíttatott el az Alkotmány úti tároló helyére

2021.05.28. 11:36

Nyári nyitvatartás a Tourinform irodában

Május közepétől szeptember 15-éig a zalaegerszegi Tourinform iroda munkatársai hosszabbított nyitvatartással várják az ügyfeleket: hétköznap 8:30-tól 17:30-ig, szombaton, vasárnap és ünnepnap pedig 8:30-tól 14:00 óráig.

2021.05.26. 14:05

Elmarad a fogadóóra

Galbavy Zoltán önkormányzati képviselő június 4-ei, pénteki fogadóórája elmarad, helyette június 14-én, pénteken lesz, 16.30 és 17.30 között az Alsójánkahegyi Kulturális Egyesület Közösségi Házában (Zalaegerszeg, Szent László u. 53.), illetve 17.45-től 18.45-ig a Kertvárosi Településrészi Önkormányzat helyiségében (Zalaegerszeg, Köztársaság u. 63. Kertvárosi Posta mögött). 

2021.05.25. 16:38

Újra személyes ügyfélfogadás a Városi Ügyfélszolgálati Irodán!

Értesítjük Önöket, hogy a Városi Ügyfélszolgálati Iroda (Zalaegerszeg, Deák tér 3-5/C.) 2021. május 17-től (hétfő) rendes nyitva tartás szerint újra az ügyfelek rendelkezésére áll.

Legyenek szívesek figyelembe venni, hogy a járvány ugyan mérséklődött, de még nem szűnt meg, ezért a korábbi óvintézkedések betartását továbbra is kérjük:

• az ügyféltérben egyidejűleg csak annyi ügyfél tartózkodhat, ahány szabad munkaállomás van
• várakozni az irodaépület előtt kell
• az ügyfélszolgálati irodába való belépéskor kötelező a maszkviselés és a kézfertőtlenítés
• ügyintézésre csak az ügyben eljáró személy érkezzen (kivétel ez alól a tolmács, illetve fogyatékkal élő kísérője)
• a reggeli hosszú várakozási idő elkerülése érdekében ne csak a nyitási időpontra érkezzenek, hanem vegyék igénybe a nyitvatartási idő teljes időtartamát

2021.05.14. 14:00

Kerékpárút lezárása

Az Alsóerdei Sport- és Élménypark fejlesztése keretében megújul az alsóerdei kerékpárút a Kertvárost és a volt napközis tábort összekötő szakasza, ahol burkolatfelújítást végeznek és kiépítik a közvilágítást. Az építési munkálatok miatt 2021. május 3-tól előreláthatólag 1,5 hónap időtartamra a kerékpárút érintett szakaszát a forgalom elől teljes szélességében lezárják. A kivitelezési munkák határidő előtti befejezése esetén a lezárást előbb feloldják.

Kérjük a Tisztelt lakosság türelmét, megértését!"

2021.04.28. 17:01

Hirdetmény

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALI FŐOSZTÁLY INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI OSZTÁLY I. hivatalból eljárást indított a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény 20. §-a alapján a Zalaegerszeg 0567/72 hrsz-ú külterületi ingatlanra bejegyzett tulajdonos
1. Kéri Kornélné sz.:Kámán Katalin a.n.:- cím: 1180 BUDAPEST,-
2. Lakatos József sz.: a.n.:-cím: 1000 BUDAPEST,Tavasz utca 89
3. Lakatos Józsefné sz.:Nagy Ilona a.n.:- cím: 1000 BUDAPEST,Tavasz utca 89
4. Marhoffer Miklósné sz.:Tófeji Mária a.n.:- cím: Amerika,
szám alatti lakosok ingatlan-nyilvántartásban szereplő hiányos/téves személyes adatainak kiegészítése/pontosítása ügyében.

2021.03.19. 13:44

Rendszéámra szóló parkolóbérletek elektronikus értékesítése Tájékoztató

vg 2019. november 4- től a parkolóbérlet értékesítés színvonalának emelése, a gyorsabb és egyszerűbb kiszolgálás érdekében bevezetjük az övezeti parkolók és a Csipke Parkolóház esetében a rendszámra szóló parkolóbérletek elektronikus értékesítését

2019.11.05. 11:38

Monitoring

2018.01.30. 19:36

Zalaegerszeg közterületei

Zalaegerszeg összes közterületi elnevezése ABC sorrendben

2017.01.26. 19:20

Pályázat 40948 m2-es építési telek értékesítésére

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata munkahelyteremtő beruházás céljára nyilvános pályáztatás útján építési telekként kívánja értékesíteni az alábbi ingatlant:

2014.08.11. 17:12

J E L E N T É S az egyéni vállalkozók 2011. évi hatósági ellenőrzéséről

Az egyéni vállalkozókra vonatkozó Uniós irányelvvel összhangban 2010. január 1-jétől kialakított új jogi szabályozás, az egyéni vállalkozás alapításával, a működő vállalkozást érintő adatok megváltozásával összefüggő engedélyezési rendszert megszüntette, egyidejűleg meghonosította a bejelentés rendszerét. Így a vállalkozó által benyújtott szabályos bejelentéssel, fennáll az egyéni vállalkozói tevékenység végzésének joga

2012.02.15. 15:30