Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Portálja Választások

HIRDETMÉNY - bírósági ülnökök jelöléséről

Magyarország Alaptörvénye értelmében törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák (ülnökök) is részt vesznek az ítélkezésben. A legutóbbi ülnökválasztásra 2015-ben került sor, az ülnökök megbízatása a Bjt. 216.§ (1) bekezdése szerint 4 évre szól.
A Köztársasági Elnök az általános ülnökválasztást 2019. március 7. és 2019. április 30. közötti időtartamra tűzte ki.

HIRDETMÉNY - bírósági ülnökök jelöléséről
A bírósági ülnökök jogai és kötelezettségei
Bírósági ülnök - 4/a. számú melléklet
Bírósági ülnök - 4/b. számú melléklet
Bírósági ülnök - 4/c. számú melléklet
NYILATKOZAT - bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról

2019.03.20. 15:33

Együtt 50 éve

Kedves Házaspárok!

Várjuk azon házaspárok jelentkezését, akik 2019-ben ünnepelik 50. házassági évfordulójukat, és házassági esküjüket ünnepélyes keretek között fogadalommal szeretnék megerősíteni.

A rendhagyó alkalomra 2019. május 31-én (pénteken) 17.00 órakor kerül sor Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Dísztermében.

A párokat Balaicz Zoltán polgármester úr „adja újra össze”.

Várjuk jelentkezésüket a következő telefonszámokon: 92/596-339, 30/641-8833,
vagy személyesen irodánkban: Családi Intézet, Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3-5. 1. emelet

2019.03.19. 11:15

Segítség nehéz helyzetbe került zalaegerszegi lakosoknak

A „Lakhatásért” Közalapítvány várja azon Zalaegerszegi személyek és családok jelentkezését: akik önhibájukon kívül szociálisan nehéz helyzetbe kerültek, közüzemi díjaikat nem vagy csak nagy nehézségek árán képesek fizetni, és emiatt létfenntartásuk, lakhatásuk veszélybe került.
Az alapítvány vissza nem térítendő támogatással segíti a lakbér-, illetve közüzemi díjhátralék felszámolását az egyedi fogyasztásmérő felszerelését.

2019.03.19. 11:14

Hirdetmény a zalaegerszegi Helyi Választási Iroda elérhetőségeiről

 

A Helyi Választási Iroda

vezetője: dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző

székhelye, címe: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.

telefonszáma: 92/502-102; 92/502-114; 92/502-199

fax száma: 92/502-119

e-mail címe: valasztas@zalaegerszeg.hu

2019.03.14. 17:24

Zalaegerszegi lomtalanítás 2019.

Zalaegerszeg MJV Önkormányzata a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. (és alvállalkozó a Zala-Müllex Kft.) közreműködésével Zalaegerszegen a családi házban élők részére házhozmenő lomtalanítási akciót szervez, melynek időpontja városrészektől függően.

2019. április 1. és 2019.június 6. között lesz.

2019.03.13. 12:39

Felhívás a 2018/2019. tanév tavaszi tanítási szünetének időtartamára vonatkozó szünidei gyermekétkeztetés biztosítása céljából

Felhívás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére a 2018/2019. tanév tavaszi tanítási szünetének időtartamára vonatkozó szünidei gyermekétkeztetés biztosítása céljából

2019.03.12. 11:32

Felhívás óvodába történő jelentkezésre

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.), a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának 25/2019. sz. határozata alapján Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodákban az óvodai jelentkezések időpontjai az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

2019.03.12. 11:30

Hirdetmény

Tájékoztatom a trellékelt lista szerinti ügyfuleket, hogy a Zalaegerszeg, Balatoni út 2/a. szam alatti, 2967 hl'sz.-ú ingatlanon álló, 2967/A hl'SZ-ú társasház - hotel épület - átalakitására, bövítése módosított építése ügyében - 2019. február 22-én mdult, köziga2gatási hatósági eljárásban, 564-2/2019 iktatószármn fuggő hatályú határozat sziiletett.

2019.03.08. 13:04

Tájékoztatás lakossági adatgyűjtésekről

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Zalaegerszeg településen a hivatal elnöke által 2019-re engedélyezett, önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint.

2019.02.25. 12:00

Egerszeg Kártyát érintő változások

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a gyorsabb, kényelmesebb és zökkenőmentesebb ügyintézés érdekében 2019. március 1-jétől az alábbi változások lépnek életbe az Egerszeg Kártyával kapcsolatban.

2019.01.31. 12:49

Tájékoztatás üveghulladék gyűjtéséről

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Zalaegerszegen a házhoz menő üveghulladék gyűjtésének időpontjai 2019. évben az alábbiak:

2019. február 1., 2019. május 3., 2019. augusztus 2., 2019. november 01.

Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft.

2019.01.04. 10:48

Monitoring

2018.01.30. 19:36

Zalaegerszeg közterületei

Zalaegerszeg összes közterületi elnevezése ABC sorrendben

2017.01.26. 19:20

Pályázat 40948 m2-es építési telek értékesítésére

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata munkahelyteremtő beruházás céljára nyilvános pályáztatás útján építési telekként kívánja értékesíteni az alábbi ingatlant:

2014.08.11. 17:12

J E L E N T É S az egyéni vállalkozók 2011. évi hatósági ellenőrzéséről

Az egyéni vállalkozókra vonatkozó Uniós irányelvvel összhangban 2010. január 1-jétől kialakított új jogi szabályozás, az egyéni vállalkozás alapításával, a működő vállalkozást érintő adatok megváltozásával összefüggő engedélyezési rendszert megszüntette, egyidejűleg meghonosította a bejelentés rendszerét. Így a vállalkozó által benyújtott szabályos bejelentéssel, fennáll az egyéni vállalkozói tevékenység végzésének joga

2012.02.15. 15:30